Wednesday, October 21, 2009

Mamahami kebahagiaan..
Kebahagiaan seringkali memang tak membutuhkan apapun, kecuali perasaan itu sendiri. Rasa itu hadir dalam bentuk sederhana dan dalam wujud- wujud yang bersahaja. Seringkali malah kebahagiaan hadir pada kesederhanaan dan kebersahajaan. Seringkali kebahagiaan itu hadir, pada jalin- jemalin syukur yang tak henti terpanjatkan pada ilahi. Sebab kebahagiaan itu adanya di hati.1 komentar:

IPin said...

banyak orang kaya tapi tidak bahagia dia harus membayar mahal untuk sebuah harga kebahagian. kebahagian dan ketenangan hidup, Kebahagian di dunia dan akhirat